ท่าทีรัฐบาลอังกฤษต่อการจัดแข่งฟุตบอลอาชีพ

รัฐบาลอังกฤษ ออกแถลงการณ์ลำดับขั้นต่อไปในมาตรการปิดเมือ …